Cara meraih Ketenangan Hati yang Hakiki dan cara agar urusan dipermudah oleh Allah.

Posted on Updated on

Cara meraih Ketenangan Hati yang Hakiki dan cara agar
urusan dipermudah oleh Allah.

Setiap orang yang beriman kepada Allah Ta’ala wajib meyakini
bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang
hakiki adalah dengan berzikir kepada kepada Allah Ta’ala,
membaca al-Qur’an, berdoa kepada-Nya dengan menyebut
nama-nama-Nya yang maha Indah, dan mengamalkan
ketaatan kepada-Nya.

Allah Ta’ala berfirman,
{ َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ ﺍﻮُﻨَﻣﺁ ُّﻦِﺌَﻤْﻄَﺗَﻭ ْﻢُﻬُﺑﻮُﻠُﻗ ِﺮْﻛِﺬِﺑ ِﻪَّﻠﻟﺍ ﻻَﺃ ِﺮْﻛِﺬِﺑ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُّﻦِﺌَﻤْﻄَﺗ ُﺏﻮُﻠُﻘْﻟﺍ }
“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi
tenteram dengan berzikir (mengingat) Allah. Ingatlah, hanya
dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (QS ar-
Ra’du:28).

Artinya: dengan berzikir kepada Allah Ta’ala segala kegalauan
dan kegundahan dalam hati mereka akan hilang dan berganti
dengan kegembiraan dan kesenangan (Lihat kitab “Taisiirul
Kariimir Rahmaan” hal. 417)

Bahkan tidak ada sesuatupun yang lebih besar mendatangkan
ketentraman dan kebahagiaan bagi hati manusia melebihi
berzikir kepada Allah Ta’ala.

Salah seorang ulama berkata, “Sungguh kasihan orang-orang
yang cinta dunia, mereka (pada akhirnya) akan meninggalkan
dunia ini, padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang
paling besar di dunia ini”. Maka ada yang bertanya, “Apakah
kenikmatan yang paling besar di dunia ini?” Ulama ini
menjawab, “Cinta kepada Allah, merasa tenang ketika
mendekatkan diri kepada-Nya, rindu untuk bertemu dengan-
Nya, serta merasa bahagia ketika berzikir dan mengamalkan
ketaatan kepada-Nya”. (dalam kitab “Igaatsatul lahfaan” 1/72)

Seorang ulama berkata “Sesungguhnya di dunia ini ada
jannnah (surga), barangsiapa yang belum masuk ke dalam
surga di dunia ini maka dia tidak akan masuk ke dalam surga
di akhirat nanti” (dalam kitab “al-Waabilush shayyib” hal 69)

Makna “surga di dunia” dalam ucapan beliau ini adalah
kecintaan (yang utuh) dan ma’rifah (pengetahuan yang
sempurna) kepada Allah Ta’ala (dengan memahami nama-
nama dan sifat-sifat-Nya dengan cara baik dan benar) serta
selalu berzikir kepada-Nya, yang dibarengi dengan perasaan
tenang dan damai (ketika mendekatkan diri) kepada-Nya, serta
selalu mentauhidkan (mengesakan)-Nya dalam kecintaan, rasa
takut, berharap, bertawakkal (berserah diri) dan
bermuamalah, dengan menjadikan (kecintaan dan keridhaan)
Allah Ta’ala satu-satunya yang mengisi dan menguasai pikiran,
tekad dan kehendak seorang hamba. Inilah kenikmatan di
dunia yang tiada bandingannya yang sekaligus merupakan
qurratul ‘ain (penyejuk dan penyenang hati) bagi orang-orang
yang mencintai dan mengenal Allah. (Lihat kitab “al-Waabilush
shayyib” hal. 69)

Demikian pula jalan keluar dan penyelesaian terbaik dari
semua masalah yang dihadapi seorang manusia adalah dengan
bertakwa kepada Allah Ta’ala, sebagaimana dalam firman-Nya,
{ ْﻦَﻣَﻭ ِﻖَّﺘَﻳ َﻪَّﻠﻟﺍ ْﻞَﻌْﺠَﻳ ُﻪَﻟ .ًﺎﺟَﺮْﺨَﻣ ُﻪْﻗُﺯْﺮَﻳَﻭ ْﻦِﻣ ُﺚْﻴَﺣ ﻻ ُﺐِﺴَﺘْﺤَﻳ }
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
memberikan baginya jalan keluar (dalam semua masalah yang
dihadapinya), dan memberinya rezki dari arah yang tidak
disangka-sangkanya” (QS. ath-Thalaaq:2-3).

Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai
kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah, serta
menjauhi semua perbuatan yang diharamkan dan dibenci oleh
Allah Ta’ala[8].

Dalam ayat berikutnya Allah berfirman,
{ ْﻦَﻣَﻭ ِﻖَّﺘَﻳ َﻪَّﻠﻟﺍ ْﻞَﻌْﺠَﻳ ُﻪَﻟ ْﻦِﻣ ِﻩِﺮْﻣَﺃ ًﺍﺮْﺴُﻳ }
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
menjadikan baginya kemudahan dalam (semua)
urusannya” (QS. ath-Thalaaq:4).

Artinya: Allah akan meringankan dan memudahkan (semua)
urusannya, serta menjadikan baginya jalan keluar dan solusi
yang segera (menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

@qurandansunnah

Advertisements

Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s