Posted on Updated on

أبوفقيه Amaz Blognya Abu Muhammad Faqih

Nama dan Nasabnya

Beliau adalah Syaikhul Islam Taqiyuddin Abul ‘Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Khadhr bin Muhammad bin Khadhr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah al Harrany. Keluarga Taimiyyah adalah keluarga yang masyhur dengan ilmu dan agamanya, kakek Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu Abul Barakat Majduddin Abdussalam bin Taimiyah adalah termasuk pemuka para imam Hanabilah, di antara tulisannya adalah Al Muntaqa Min Akhbaril Mushafa yang diberi syarh oleh Asy Syaukani degnan nama Nailul Authar Syarh Muntaqa Akhbar.

Kelahirannya

Beliau dilahirkan pada hari Senin 10 Rabi’ul Awwal tahun 661 H di Harran Syam.

Sifat-sifatnya

Beliau adalah seorang yang berkulit putih, berperawakan sedang, lebar dadanya, keras suaranya, fasih gaya bicaranya, cepat di dalam membaca, dan kedua matanya seperti dua lisan yang berbicara. Dikenal dengan kedermawanannya, keberaniannya dan kezuhudannya.

Belajarnya dan Kecerdasannya

Sejak kecil sudah Nampak dari beliau keerdasan dan semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Diceritakan bahwa…

View original post 967 more words

Advertisements

Tinggalkan komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s